BIP Szkoły Podstawowej nr 35 im. Adeli Korczyńskiej - INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE OGÓLNE

Szkoła Podstawowa nr 35


Dyrektor szkoły - mgr Ewa Sobula

Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 35
ul. Zielonogórska 23
40 - 710 Katowice
Telefon/fax:    2526292
e-mail   
sp35@interia.eu
gimnazjum21@interia.eu

adres strony    www.sp35.katowice.pl

adres strony    www.gimnazjum21.katowice.pl
Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji / aktualizacja informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn


NIP 6342903441
REGON 368018012
Wytworzenie informacji: 21.09.2017: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji / aktualizacja informacji: 21.09.2017: A. Noworzyn


Przesłanie pisma za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
ePUAP

- w sprawach urzędowych wymagających bezwzględnie podpisu osoby składającej pismo (profil zaufany).

Adres skrytki to: //sp35katowice/SkrytkaESP

• W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,

• Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
• Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

SP nr 35 zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na SPAM drogą elektroniczną, oraz niezamawiane oferty.
Wytworzenie informacji: 17.06.2016: E. Sobula
Udostępnienie informacji / aktualizacja informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn

<<< Stona BIP SP nr 35