Szkoła przy ulicy Zielonogórskiej 23 w Katowicach istnieje już od 1959 r. Wtedy bowiem nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 35 w Katowicach.

Jak na owe czasy była to placówka bardzo nowoczesna, świetnie wyposażona w pomoce naukowe, przestronna, gwarantująca doskonałe warunki pracy i nauki. Po kilkunastu latach od jej otwarcia wzdłuż ogrodzenia budynku wyrosły topole, posadzone przez pierwszych uczniów i nauczycieli. Szkole nadane zostało imię Józefa Wieczorka. Była przedmiotem sporego zainteresowania. Wizytowano ją, odwiedzano, śledzono rozwój. Gościła wiele delegacji zagranicznych. W 10-lecie pracy szkoły odbyła się pamiętna, podniosła uroczystość. Wręczono jej nauczycielom i uczniom Sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski i zakłady opiekuńcze.

1 września 1999 roku zgodnie z założeniami reformy oświaty powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 21 w Katowicach. W jego skład wchodziła Szkoła Podstawowa nr 35 oraz Gimnazjum nr 21. W roku 2000 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 21 przemianowano na Gimnazjum nr 21.

Dnia 3 grudnia 2004 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Na patronkę wybraliśmy kobietę, która swoimi działaniami odzwierciedlała najwyższe wartości ludzkie: patriotyzm, honor, męstwo. Od tamtego dnia jesteśmy szkołą im. Adeli Korczyńskiej - Komendantki Wojskowej Służby Kobiet Okręgu Śląskiego AK „Serce” w Katowicach. Pierwsze spotkanie z zaproszonymi gośćmi, m.in. pracownikami Urzędu Miejskiego, przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy AK, przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz członkami rodziny Pani Adeli Korczyńskiej, miało miejsce w kościele, gdzie został poświęcony nowy sztandar. W szkole natomiast, po przybliżeniu sylwetki patronki oraz przemówieniach wzruszonych Gości, wystąpili uczniowie, którzy w spektaklu słowno- muzycznym ukazali bohaterstwo i odwagę siedzących na widowni żołnierzy. Ostatnim akcentem uroczystości było przecięcie wstęgi na płaskorzeźbie Adeli Korczyńskiej. Wszyscy uczestnicy uroczystości wychodzili ze szkoły wzruszeni. Jesteśmy dumni z naszej Patronki, a młodzież, która wyjdzie „od Korczyńskiej” będzie czuła i rozumiała znaczenie słów: Bóg, Honor, Ojczyzna.

W roku 2019 w wyniku kolejnej reformy oświaty szkoła zmieniła nazwę na: Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej i pod taką nazwą funkcjonuje obecnie.

W okresie istnienia szkoły kierowali nią kolejno: