Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupi szkoła.
Podręczniki zostaną wypożyczone każdemu uczniowi.
Wykaz podręczników do religii do samodzielnego zakupu
(podręczniki nie są objęte dotacją):