DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNEDYREKTOR SZKOŁY: mgr EWA SOBULA

Język polski:
mgr Magdalena Stolarska, mgr Aleksandra Ziaja
Historia i WOS:
mgr Marta Gibas
Katarzyna Grymin
Religia:
ks. Arkadiusz Sitko
Język angielski:
mgr Danuta Franik,
mgr Katarzyna Grymin
mgr Elżbieta Kapłon
Język niemiecki: mgr Aneta Roik Język hiszpański:
mgr Natalia Dawidowska
Matematyka:
mgr Urszula Niewiadomska,
mgr Aurelia Tomaszewska
Fizyka:
mgr Wanda Renner
Chemia:
mgr Ewa Sobula
mgr Wanda Renner
Geografia:
mgr Maria Ćmok
Biologia:
mgr Maria Ćmok
Informatyka:
mgr Anna Noworzyn
Zajęcia techniczne:
mgr Anna Noworzyn
Sztuka:
mgr Katarzyna Grymin
Plastyka:
mgr Katarzyna Grymin
Muzyka:
mgr Przemysław Urbański
Wychowanie fizyczne:
mgr Jolanta Jasińska
mgr Bogumiła Nowak
mgr Dorota Wyleciał
Zajęcia artystyczne:
mgr Anna Noworzyn
Bibliotekarz:
mgr Magdalena Stolarska
Pedagog:
mgr Wiesława Synowiec
Psycholog:
mgr Marta Gaj
Świetlica:
mgr Bożena Kaźmierczak
mgr Bogumiła Nowak
mgr Kornelia Magiera
mgr Anna Noworzyn
mgr Marta Gibas
mgr Wiesława Synowiec
mgr Grażyna Knop
mgr Anna Rzyman
Przyroda:
mgr Barbara Błachut
Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Kornelia Magiera
mgr Barbara Kleinert
mgr Grażyna Knop
mgr Anna Rzyman