BĄDŹ SOBĄ - NIE BĄDŹ STALKEREM
 • d3sl.jpg
 • d18.jpg
 • edjo1_2.jpg
 • sp35.jpg
 • z0.jpg
 • z1.jpg
 • z2.jpg
 • z4.jpg
 • zim1_2.jpeg
install Joomla to Inmotion


Konkurs na plakat profilaktyczny dla uczniów klas 7 i 8

Bądź sobą – nie bądź stalkerem"

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach  zapraszają uczniów: klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w konkursie na plakat profilaktyczny realizowany w ramach Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z delegacją swojej szkoły na podsumowanie projektu w dniu 11 lutego 2020 roku. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Warunki uczestnictwa i terminy w konkursie

 1. Konkurs ma charakter działań profilaktycznych i jest skierowany do uczniów klas VII i VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych Miasta Katowice.
 2. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie plakatu (w dowolnej technice) promującego główny temat Konkursu.
 3. Temat pracy konkursowej: „Bądź sobą – nie bądź stalkerem”. Przez stalking rozumiemy zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inną osobą wbrew jej woli, które w efekcie prowadzą do wzbudzenia w tej osobie strachu o swoje bezpieczeństwo. Uporczywe prześladowanie danej osoby może powodować u niej stany lękowe oraz prowadzić do groźnych  następstw, a nawet do samobójstwa.
 4. Prace konkursowe należy przygotować indywidualnie.
 5. Prace konkursowe mogą być przygotowane w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej.
 6. Prace w każdej wersji powinny zawierać temat konkursu w wersji tekstowej, logo szkoły uczestnika, logotypy Organizatorów oraz aplę z tekstem: Dzień Bezpiecznego Internetu 2020.
 7. Prace powinny być wykonane samodzielne, a informację o ewentualnych cytatach z dzieł już istniejących, należy umieścić w metryczce. Jeżeli informacja taka nie zostanie umieszczona Jury uzna pracę za zdyskwalifikowaną.
 8. Projekty w formie papierowej powinny być wykonane na podkładzie formatu A3 wraz z wypełnioną, podpisaną i naklejoną na odwrocie pracy metryczką (załącznik nr 1 do Regulaminu).

  Prace należy złożyć do 27 stycznia do Pani Joanny Kmiecik

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna

Załącznik - metryka

 

Ogłoszenia różne

Świetlica 2020/21 - dokumenty

- karta zapisu do świetlicy

- oświadczenie - zał. nr 1 

- regulamin świetlicy


W naszej szkole nie używamy telefonów komórkowych


Profilaktyka zdrowotna - koronawirus

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: kliknij

Infolinia: zobacz

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu

Ważne linki

stara strona

 

Nasze certyfikaty

© 2020 SP 35.