BĄDŹ SOBĄ - NIE BĄDŹ STALKEREM
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 35 z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach
 • 01_banDniOtwarte.png
 • 02_skretch.png
 • 03_orator.png
 • d18.jpg
 • edjo1_2.jpg
 • zim1_2.jpeg

install Joomla to Inmotion

                

                     

 

 


Konkurs na plakat profilaktyczny dla uczniów klas 7 i 8

Bądź sobą – nie bądź stalkerem"

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach  zapraszają uczniów: klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w konkursie na plakat profilaktyczny realizowany w ramach Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z delegacją swojej szkoły na podsumowanie projektu w dniu 11 lutego 2020 roku. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Warunki uczestnictwa i terminy w konkursie

 1. Konkurs ma charakter działań profilaktycznych i jest skierowany do uczniów klas VII i VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych Miasta Katowice.
 2. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie plakatu (w dowolnej technice) promującego główny temat Konkursu.
 3. Temat pracy konkursowej: „Bądź sobą – nie bądź stalkerem”. Przez stalking rozumiemy zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inną osobą wbrew jej woli, które w efekcie prowadzą do wzbudzenia w tej osobie strachu o swoje bezpieczeństwo. Uporczywe prześladowanie danej osoby może powodować u niej stany lękowe oraz prowadzić do groźnych  następstw, a nawet do samobójstwa.
 4. Prace konkursowe należy przygotować indywidualnie.
 5. Prace konkursowe mogą być przygotowane w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej.
 6. Prace w każdej wersji powinny zawierać temat konkursu w wersji tekstowej, logo szkoły uczestnika, logotypy Organizatorów oraz aplę z tekstem: Dzień Bezpiecznego Internetu 2020.
 7. Prace powinny być wykonane samodzielne, a informację o ewentualnych cytatach z dzieł już istniejących, należy umieścić w metryczce. Jeżeli informacja taka nie zostanie umieszczona Jury uzna pracę za zdyskwalifikowaną.
 8. Projekty w formie papierowej powinny być wykonane na podkładzie formatu A3 wraz z wypełnioną, podpisaną i naklejoną na odwrocie pracy metryczką (załącznik nr 1 do Regulaminu).

  Prace należy złożyć do 27 stycznia do Pani Joanny Kmiecik

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna

Załącznik - metryka

 

Ogłoszenia

Zostań Rodziną Zastępczą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Apel jest skierowany do osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości i jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Więcej informacji na www.mops.katowice.pl w zakładce “Zostań Rodziną Zastępczą”

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu

Ważne linki

stara strona

 

Nasze certyfikaty

© 2020 SP 35.