KLASA 1b

WAŻNY KOMUNIKAT:

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii uczniowie nie przychodzą do szkoły do 10 kwietnia. Odwołane są wszystkie zajęcia wychowawcze i dydaktyczne prowadzone na terenie szkół.
Uczniowie zobowiązani są do realizacji zadań otrzymywanych od nauczycieli - e-Learning.


install Joomla to Inmotion

 

30.03 - 03.04

Na dzień dobry w:

poniedziałek      wtorek   środę

edukacja wczesnoszkolna

język angielski                 

religia                              

wf                                     

------------

23-27 marca

I. Edukacja polonistyczna
1. Proszę, aby dzieci w dalszym ciągu doskonaliły umiejętność czytania. (Należy zwrócić uwagę na znaki interpunkcyjne).
2. Proszę, aby uczniowie policzyli ile jest sylab, głosek i liter w wyrazach. Proszę napisać je w zeszycie. Na czerwono należy zaznaczyć samogłoski.
Przykład:
poczta - 2 sylaby, 5 głosek, 6 liter
skowronek, żaba, planeta, krasnoludek, zakwitają, motyle, szafa, szalik, czapka, pierwiosnek
3. Proszę, żeby uczniowie nauczyli się na pamięć wiersza Władysława Broniewskiego pod tytułem „Pierwiosnek”. Podręcznik „Elementarz odkrywców”; strona 42.
4. Na kartce A4 należy narysować i podpisać rośliny, które zakwitają wczesną wiosną - podręcznik „Elementarz odkrywców”; strona 45.

II. Edukacja matematyczna

Proszę wejść na stronę www.matzoo.pl (strona darmowa).
Proszę wybrać - klasa 1
Wybrać dział - MATEMATYKA W PRAKTYCE - 10 tematów i rozwiązać zadania;
Proszę zrobić również dział - POZNAJEMY LICZBY - do tematu 10.

III. Edukacja informatyczna

Proszę wejść na stronę code.org (strona darmowa).
Proszę wybrać język polski.
Następnie należy kliknąć na - rozpocznij naukę.
Proszę wybrać - KURS 1 - przeznaczony dla początkujących.
IV. Zachęcam do nauki poprzez zabawę: gry planszowe, puzzle, konstrukcje z klocków.

 Język angielski,

  1.   Zapoznajemy się z częściami ciała:

a). Link: 

b). Str 88 -słowniczek w ćw

  1. Słuchamy piosenki str 36- pokazujemy swoje części ciała. Uczymy się śpiewać i pokazywać.
  2. Ćwiczenia str 36-39. Ćw 7- Ignorujemy polecenia posłuchaj, tylko rysujemy i mówimy. Str 79 ćwiczenia.
  3. Słuchamy i naśladujemy:

 

Religia

Proszę razem z dzieckiem w niedzielę oglądać rano program pt: „Ziarno”.

O poniedziałku do piątku zachęcam do zapoznania się:  oraz 

-----------

do 20 marca

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA,

I Edukacja polonistyczna/przyrodnicza/społeczna:
1. Ćwiczenia (edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna) do strony 41 włącznie.
2. Ćwiczenia w czytaniu – „Elementarz odkrywców. Podręcznik Klasa 1, część 3”:
- utrwalenie czytanek – strony: 30, 34, 35;
- nauka czytanek – strony: 77, 78, 79, 80 i 81.
3. Proszę przeczytać książkę pod tytułem: „CUKIERKU, TY ŁOBUZIE!” Waldemara Cichonia - uczniowie wypożyczyli lekturę w środę 11 marca 2020 roku.
4. Proszę wykonać pracę plastyczną dowolną techniką - Jak wyobrażasz sobie „PANIĄ WIOSNĘ?” na kartce A4.
5. Obserwacja pogody - kalendarz pogody – kartę pracy dzieci otrzymały w środę.
II. Edukacja matematyczna:
1. Ćwiczenia / Matematyka do strony 31 włącznie.
2. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 17 bez przekraczania progu dziesiątkowego.

JĘZYK ANGIELSKI,

Wykonaj ćwiczenia: str od 71-78. Dodatkowo można wykonać str 25-26 i 35 (dla chętnych uczniów)- jeśli w poleceniu pojawia się 'posłuchaj" ignorujemy to polecenie i tylko kolorujemy na wybrany kolor oraz wymawiamy kolorowane słowa.
Proszę również zachęcić dzieci aby po zrobieniu strony postarały się opisać obrazki ustnie na miarę swoich możliwości np. It's a big blue and white ball. It's a circle. It isn't a kite. itp
Można także pobrać darmową aplikację Khan Academy Kids dla dzieci szczególnie zainteresowanych językiem angielskim. Są tam zadania, opowiadania, filmy przyrodnicze dla dzieci młodszych i starszych

 ----------

 

Ogłoszenia różne

Profilaktyka zdrowotna - koronawirus

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: kliknij

Infolinia: zobacz

Zostań Rodziną Zastępczą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Apel jest skierowany do osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości i jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Więcej informacji na www.mops.katowice.pl w zakładce “Zostań Rodziną Zastępczą”

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu

Ważne linki

stara strona

 

Nasze certyfikaty

© 2020 SP 35.