KLASA 2b

WAŻNY KOMUNIKAT:

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii uczniowie nie przychodzą do szkoły do 10 kwietnia. Odwołane są wszystkie zajęcia wychowawcze i dydaktyczne prowadzone na terenie szkół.
Uczniowie zobowiązani są do realizacji zadań otrzymywanych od nauczycieli - e-Learning.


install Joomla to Inmotion

30.03 - 03.04

Edukacja wczesnoszkolna 

język angielski                     

religia                                

WF - Ćwiczenia ogólnorozwojowe w różnych płaszczyznach.

Zaproś do zabawy rodziców i rodzeństwo.

---------------------

 

 

---------------------

30.03 - 03.04

WF - Ćwiczenia ogólnorozwojowe w różnych płaszczyznach. Zaproś do zabawy rodziców i rodzeństwo.

 

23 - 27 marca

Transmisja online – Temat: „A ja rosnę”. Czytanie tekstu Zofi Staneckiej „Olbrzymy i krasnoludki” Wypowiedzi na temat tekstu. Zadania w ćwiczeniach- .Ukladanie i pisanie zdań złożonych. Tworzenie rodziny wyrazów {mały}. Układanie wyrazów dodając sylaby do czasownika „rosnę”. Zdrobnienia i zgrubienia.wyrazów. „Zdrowe danie_ wykonanie pracy przestrzennej. Układanie  i rozwiązywanie zadań tekstowych- doskonalenie umijętności matematycznych (figury geometryczne, pomiary długości, zegarowe, pojęcie długu i raty)

Karty pracy – zadania tekstowe

Zasady dbania o wzrok – na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Sowa” Praca w ćwiczeniach- pisanie zwrotów z nie (nie należy, nie trzeba, nie wolno}. Utrwalenie pisowni z ó zamkniętym. Pisanie w wyrazów z ó zamkniętym – potyczki ortograficzne s. 20 – 22.  Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 – tworzenie zbiorów dziesięcioelementowych, liczenie pełnymi dziesiątkami, obliczenia pieniężne.

Spotkanie z Brzechwą – warsztaty online
Na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego „O krasnoludkowym zębie i o dobrej radzie” układanie i zapisywanie rad dotyczących dbania o zęby.

Rola przecinka w zdaniu. Utrwalenie pisowni glosek miękkich w liczebnikach i zakończeniach rzeczowników. Obliczenia pieniężne, poznawanie siły nabywczej pieniędzy.

Zagadki i ćwiczenia językowe z zakończeniem uje – krzyżówka. Obliczenia pieniężne – wprowadzenie pojęcia grosz – wyrażenia dwumianowane – zadania tekstowe – praca w ćwiczeniach

Podręcznik – s.38 – 45 ćw 48-57

Matematyka: - P. s. 24 – 25 Ćw. 34-38

Religia

Proszę razem z dzieckiem w niedzielę oglądać rano program pt: „Ziarno”.

O poniedziałku do piątku zachęcam do zapoznania się:   oraz  

 

Zajęcia sportowe

Praktycznie realizujemy ćwiczenia zgodnie z:           

--------------

do 20 marca

Edukacja wczesnoszkolna

Praca inspirowana opowiadaniem M. Węgrzeckiej „Dama ze spadochronem”. Wyszukanie w tekście nazwy dawnych strojów. Praca z podręcznikiem „Elementarz Odkrywców”. Praca w ćwiczeniach: Na podstawie tekstu „Dama ze spadochronem” – rozwiązywanie krzyzówki. Rozwijanie zdań za pomocą pytań o podmiot i orzeczenie. Doskonalenie rachunku pamięciowego. Zadania tekstowe doskonalące umiejętność mnożenia i dzielenia.

Zapoznanie z materiałem zamieszczonym w opracowaniu pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Dzień Odkrywców- Praca z tekstem informacyjnym W. Widłaka „Kto to wymyślił”. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem. Wykonanie zadania w ćwiczeniach s. 34 – 35.

„W marcu jak w garncu” czytanie tekstu- rodzaje rzeczowników- rozpoznawanie ich i nazywanie. Pisanie zdań na  temat marcowej pogody. Pisownia z rz wymiennym.  Potyczki ortograficzne

Udostępnienie epodręcznika z matematyki pod poniższym linkiem

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-Odkrywcow-Matematyka_[cz_2][kl_2][pr_2018]/

Czytanie tekstu  A. Sójki „Chlapacze”wysłuchanie opowiadania przez rodzica i ocenienie czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Uzupełniania zdań wybranymi wyrazami z ramki. Tworzenie rodziny wyrazów. Doskonalenie umiejętności dzielenia. Dzielenie liczb w zakresie 30. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań złożonych. Obliczenia pieniężne. Obliczenia wagowe i kalendarzowe, figury symetryczne-

 ćwiczenia od s. 25 - 33

Czytanie opowiadania „Ważna karta”- wypowiedzi Szymka bohatera opowiadania. Rozwiązywanie rebuów. Przepis na wiosenne kanapki w dziale „Sprawdzam siebie” str.46 ćw 1-4

Przesłanie rodzicom zaproszenia do udziału w platformie edukacyjnej: https://www.squla.pl/

Ogłoszenia różne

Profilaktyka zdrowotna - koronawirus

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: kliknij

Infolinia: zobacz

Zostań Rodziną Zastępczą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Apel jest skierowany do osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości i jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Więcej informacji na www.mops.katowice.pl w zakładce “Zostań Rodziną Zastępczą”

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu

Ważne linki

stara strona

 

Nasze certyfikaty

© 2020 SP 35.