KLASA 3a

WAŻNY KOMUNIKAT:

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii uczniowie nie przychodzą do szkoły do 10 kwietnia. Odwołane są wszystkie zajęcia wychowawcze i dydaktyczne prowadzone na terenie szkół.
Uczniowie zobowiązani są do realizacji zadań otrzymywanych od nauczycieli - e-Learning.


install Joomla to Inmotion

 

30.03 - 03.04

edukacja wczesnoszkolna         

język angielski                             

religia                                       

 

-------------------

23-27 marca

Spotkanie z lekturą H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko”. Opracowanie lektury.  Ilustracja do wybranego wydarzenia. Łabędź z orgiami.

Nauczanie zdalne przez Skype. Dzieciom, które nie uczestniczą w nauczaniu zdalnym będą przesłane karty pracy do wykonania.

Wypowiedzi na temat zwiastunów wiosny na podstawie własnych obserwacji oraz wiersza Tomasza Plebańskiego „Wiosenne przebudzenie”. Wyjaśnienie poetyckich określeń. Układanie pytań do wywiadu z wiosną. Pisownia wyrazów z ż i rz – uzupełnianie luk. Nazwy kolorów jako określenia rzeczownika. Samodzielne pisanie rozwinięcia i zakończenia opowiadania.

Rozmowa o odczuciach i przeżyciach związanych z wiosną na podstawie własnych doświadczeń oraz tekstu Jerzego Jesionowskiego „Co robimy wiosną?”. Prawda i fałsz w zdaniach i wypowiedziach. Przekształcanie przewrotnego tekstu. Twórcza, spełniająca podane warunki pisemna wypowiedź o wiosennej łące i pogodzie. Pisownia wyrazów z rz.

Wiosenna hodowla roślin – założenie hodowli fasoli.

Obliczenia w zakresie 100 z wykorzystaniem czterech działań – powtórzenie wiadomości.
Obliczenia w zakresie czterech działań – jednostki czasu i długości.
Obliczenia temperatury, zegarowe i pieniężne. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 – porównywanie, dodawanie i odejmowanie setek. 

Sprawdzam siebie. Kubizm – teoria malarstwa

Wypowiedzi na temat zwiastunów wiosny na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „Z wiosną na ratunek” i własnych obserwacji. Ocena zachowania głównego bohatera opowiadania. Czasowniki w liczbie mnogiej zakończone na -li, -ły.

Opis krzewu kwitnącej forsycji. Zwiastuny wiosny – pogoda i świat przyrody ożywionej.

Wysłanie kart pracy z matematyki, wypełnienie i przesłanie na maila n-la lub WhatsAppa .

Praca na Instalingu  - ortografia, Squla, code.org

kontakt przez WhatsAppa lub Vulcan

Religia

Proszę razem z dzieckiem w niedzielę oglądać rano program pt: „Ziarno”.

O poniedziałku do piątku zachęcam do zapoznania się:     

 

---------

do 20 marca

Edukacja wczesnoszkolna

Zrk:  Wycinanie z papieru, łączenie elementów – Bocian – wysłanie rodzicom na maila karty pracy, po jej wydrukowaniu, dzieci   wykonują pracę, robią zdjęcie, przesyłają do nauczyciela. Dzieci, które nie mają drukarki wykonują samodzielnie prace.

 Założenie kont na platformie Squla – zapoznanie   dzieci z działaniem platformy, kontakt przez WhatsAppa lub Vulcan

Wysłanie kart pracy z matematyki, wypełnienie i przesłanie na maila n-la lub WhatsAppa .

 Czytanie lektury „Brzydkie kaczątko” - https://lektury.gov.pl/czytaj/brzydkie-kaczatko

Praca na Instalingu  - ortografia, Squla. Wypełnianie kart pracy z matematyki – Doskonalenie dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Kodowanie na stronie code.org,

Uzupełnianie kart pracy z matematyki – Mnożenie i dzielenie w zakresie 100

Założenie grupy na Skype,

Nauczanie zdalne przez Skype czytanie tekstu informacyjnego „Zdobywcy wszechświata” – rozmowa nt. Układu Słonecznego. Oglądanie filmu  https://www.youtube.com/watch?v=0f_gB3MQsjU.

Rozwiązywanie rebusów- wielka litera w nazwach ciał niebieskich. Liczebniki porządkowe – uzupełnianie zdań. Makieta lub rysunek Układu Słonecznego . Zapisać w zeszycie temat:  Układ Słoneczny, przepisać tekst o pisowni wielką literą nazw ciał niebieskich.

Wypisać nazwy planet w kolejności alfabetycznej.

 

Ogłoszenia różne

Profilaktyka zdrowotna - koronawirus

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: kliknij

Infolinia: zobacz

Zostań Rodziną Zastępczą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Apel jest skierowany do osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości i jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Więcej informacji na www.mops.katowice.pl w zakładce “Zostań Rodziną Zastępczą”

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu

Ważne linki

stara strona

 

Nasze certyfikaty

© 2020 SP 35.