ZMIANY w WSO
  • d3sl.jpg
  • d18.jpg
  • edjo1_2.jpg
  • sp35.jpg
  • zim1_2.jpeg
install Joomla to Inmotion

Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania na czas nauczania zdalnego

  1. Informacje i zalecenia do pracy, przekazywane przez stronę internetową szkoły, dziennik Vulcan oraz Microsoft Office 365 Teams są wiążące dla ucznia
  2. W uzasadnionych przypadkach, uczeń może poprawić swoje oceny, po uzgodnieniu z nauczycielem, w terminie do dwóch tygodni od wystawienia oceny.
  3. Przy ustalaniu oceny rocznej z zachowania, wychowawca bierze pod uwagę ocenę z pierwszego semestru oraz zaangażowanie ucznia w realizację obowiązków szkolnych w trakcie trwania zdalnego nauczania tj. udział w lekcjach online, wykonywanie zadań domowych, testów itp....

Informacja o postępach i ocenach ucznia dostępna jest w dzienniku Vulcan. W razie wątpliwości Rodzic zwraca się do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do nauczyciela.

Ogłoszenia różne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Tutaj znajdziesz oferty czekających na Ciebie szkół naszego regionu i złożysz zgłoszenie:

Profilaktyka zdrowotna - koronawirus

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: kliknij

Infolinia: zobacz

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu

Ważne linki

stara strona

 

Nasze certyfikaty

© 2020 SP 35.