WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII (absolwentów) i ICH RODZICÓW
  • d3sl.jpg
  • d18.jpg
  • edjo1_2.jpg
  • sp35.jpg
  • zim1_2.jpeg
install Joomla to Inmotion
  • 31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 do 13.00 w sekretariacie szkoły  będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W razie niemożności odbioru zaświadczenia w w/w terminie prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą.

  • Od 31 lipca do 4 sierpnia b.r. uczniowie powinni przekazać do wybranych przez siebie szkół średnich wyniki egzaminów ósmoklasisty. W tym terminie szkoły średnie uzupełniają dane kandydata w systemie naborowym o udokumentowane wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli tego nie dokonają, kandydat nie będzie miał doliczonych punktów za egzamin, i może nie dostać się do wybranej szkoły.

Ogłoszenia różne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Tutaj znajdziesz oferty czekających na Ciebie szkół naszego regionu i złożysz zgłoszenie:

Profilaktyka zdrowotna - koronawirus

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecamy Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: kliknij

Infolinia: zobacz

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu

Ważne linki

stara strona

 

Nasze certyfikaty

© 2020 SP 35.