DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA ZAGOŚCIŁ W SZKOLE
install Joomla to Inmotion

DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA ZAGOŚCIŁ W SZKOLE

On March 17th, our school gets green colours and the joyful atmosphere of Irish dancing and singing. All thanks to St. Patrick, patron of Ireland. Teachers and students from the youngest classes were involved in celebrating the day in different ways - singing, artworks, solving quizzes, interactive activities, competitions, costumes, baking cupcakes, decorating classrooms. Our students prepared a short dance happening and an interview about Ireland.
We would like to thank everyone for their participation and great fun  /Zuzanna Surma/

Jak co roku, 17 marca nasza szkoła nabiera zielonych barw oraz radosnej aury Irlandzkiego tańca i śpiewu. Wszystko za sprawą św. Patryka, patrona Irlandii. Nauczyciele oraz uczniowie klas najmłodszych zaangażowali się w celebrowanie tego dnia na różne sposoby - śpiew, prace plastyczne, rozwiązywanie quizów, zajęcia interaktywne, konkursy, przebrania, pieczenie babeczek, dekorowanie sal lekcyjnych. Uczennice naszej szkoły przygotowały krótki happening taneczny oraz wywiad na temat Irlandii.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz świetną zabawę :)

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

stara strona

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2021 SP 35.