KLASA DWUJĘZYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

w Szkole Podstawowej nr 35 w Katowicach

 

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

To nauczanie wybranych przedmiotów w języku polskim i w języku  angielskim. O proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów.

Przedmioty nauczane w języku angielskim

               Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są: historia, geografia i biologia. W przypadku historii i geografii po angielsku prowadzone są zajęcia z historii powszechnej i geografii regionalnej świata, natomiast historia i geografia Polski nauczane są po polsku. 

Prowadzenie przedmiotów dwujęzycznie ma wiele zalet i znajduje zastosowanie praktyczne w kontaktach  zagranicznych. Poznane słownictwo daje uczniom przygotowanie do swobodnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie międzynarodowym.

Intensywność nauczania języka angielskiego

Klasy mają po 5 godzin języka angielskiego w tygodniu oraz dodatkowo po jednej godzinie przeznaczonej na konwersacje. Tak intensywna nauka pozwala na przygotowanie uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. Oprócz języka uczniowie poznają także elementy kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych.

Jak wygląda nauka w oddziale dwujęzycznym?

Rozkład godzin języka angielskiego oraz kolejność wprowadzania dwujęzycznego nauczania przedmiotów w poszczególnych klasach zostały pomyślane tak, aby ułatwić uczniom  osiągnięcie swobodnego używania języka oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego, by mogli stosować język jako narzędzie przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

               Nauczanie odbywa się na podstawie programów autorskich nauczycieli zgodnych z obowiązującą podstawą programową. Uczniowie korzystać będą z polskich podręczników zatwierdzonych przez MEN oraz  materiałów dydaktycznych, dostosowanych do poziomu językowego uczniów, przygotowywanych przez nauczycieli.

               W klasie 8 chętni uczniowie przygotowują się do egzaminu FCE.

W ramach programu klasy dwujęzycznej uczniowie realizują projekty edukacyjnych w języku angielskim, uczestniczą w wyjściach, wykładach oraz wyjazdach na warsztaty językowe.

 

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

stara strona

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2021 SP 35.