POWER

 

Wyniki rekrutacji do programu "Poprzez zmysły do lepszego świata" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępne są tutaj:

 
Wraz z nowym rokiem szkolnym nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu "Poprzez zmysły do lepszego świata" zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wyjadą do Rumunii, gdzie przyjmowani będą przez SCOALA GIMNAZIALA “VASKERTES” GHEORGHENI. Podczas wyjazdu uczniowie realizować będą program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej.

Czytaj więcej...

Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową. Celem wyjazdów uczniów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

stara strona

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2021 SP 35.