KLASY DWUJĘZYCZNE
  • d18.jpg
  • edjo1_2.jpg
  • z0.jpg
  • z1.jpg
  • z2.jpg
  • z4.jpg

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

w Szkole Podstawowej nr 35 w Katowicach

 

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

To nauczanie wybranych przedmiotów w języku polskim i w języku  angielskim. O proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów.

Przedmioty nauczane w języku angielskim

               Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są: historia, geografia i biologia. W przypadku historii i geografii po angielsku prowadzone są zajęcia z historii powszechnej i geografii regionalnej świata, natomiast historia i geografia Polski nauczane są po polsku. 

Prowadzenie przedmiotów dwujęzycznie ma wiele zalet i znajduje zastosowanie praktyczne w kontaktach  zagranicznych. Poznane słownictwo daje uczniom przygotowanie do swobodnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie międzynarodowym.

Intensywność nauczania języka angielskiego

Klasy mają po 5 godzin języka angielskiego w tygodniu oraz dodatkowo po jednej godzinie przeznaczonej na konwersacje. Tak intensywna nauka pozwala na przygotowanie uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. Oprócz języka uczniowie poznają także elementy kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych.

Jak wygląda nauka w oddziale dwujęzycznym?

Rozkład godzin języka angielskiego oraz kolejność wprowadzania dwujęzycznego nauczania przedmiotów w poszczególnych klasach zostały pomyślane tak, aby ułatwić uczniom  osiągnięcie swobodnego używania języka oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego, by mogli stosować język jako narzędzie przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

               Nauczanie odbywa się na podstawie programów autorskich nauczycieli zgodnych z obowiązującą podstawą programową. Uczniowie korzystać będą z polskich podręczników zatwierdzonych przez MEN oraz  materiałów dydaktycznych, dostosowanych do poziomu językowego uczniów, przygotowywanych przez nauczycieli.

               W klasie 8 chętni uczniowie przygotowują się do egzaminu FCE.

W ramach programu klasy dwujęzycznej uczniowie realizują projekty edukacyjnych w języku angielskim, uczestniczą w wyjściach, wykładach oraz wyjazdach na warsztaty językowe.

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCHDwoje uczniów z klas dwujęzycznych Julia Kozieł (7a) oraz Kamil Adamczyk (8a) zostało laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych,  odpowiednio z języka angielskiego i matematyki. 
Konkurs organizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach daje laureatom bardzo duże uprawnienia. Nie muszą przystępować do egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, z których zostali laureatami oraz mają pierwszeństwo w przyjęciach do wybranych przez siebie szkół średnich.

Nasz wniosek konkursowy "Poprzez zmysły do lepszego świata" został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Na liście rankingowej zajęliśmy I miejsce w kraju.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wyjadą do Rumunii, gdzie podejmowani będą przez SCOALA GIMNAZIALA “VASKERTES” GHEORGHENI. Podczas wyjazdu uczniowie realizować będą program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej i wspólnie brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych.

Klasowe spotkania opłatkowe i Jasełka poprzedził świąteczny happening. Relacja filmowa powyżej.

EUROWEEK

W zeszłym tygodniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym Euroweek Szkoła Liderów. Zajęcia odbywały się w Międzylesiu i prowadzone były w języku angielskim przez wolontariuszy z Meksyku, Indonezji, Peru, Wietnamu, USA oraz Kolumbii. Uczyliśmy się o kulturze i zwyczajach tych krajów a także rozwijaliśmy nasze umiejętności językowe. Uczyliśmy się poprzez zabawę, pracę zespołową, projekty plastyczno-językowe oraz odgrywanie krótkich przedstawień.

Czytaj więcej...

AMERICAN CORNER

 

22 listopada klasa dwujęzyczna 8A wzięła udział w zajęciach kulturowych w Bibliotece Amerykańskiej. Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu na temat roli Stanów Zjednoczonych w I wojnie światowej, prezydenturze oraz 14 punktach Woodrowa Wilsona oraz 100 leciu relacji polsko-amerykańskich.

On November 22nd, our bilingual class 8A took part in cultural activities at the American Library. Students listened to the lecture about the role of the United States in the World War I and the presidency of Woodrow Wilson. We also studied about 100 years of Polish-American relations.This provided us with valuable information about the history of the U.S.A.

Tłumaczenie/translation - Michał Łabaj (8a)

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu

Ważne linki

stara strona

 

Nasze certyfikaty

© 2020 SP 35.