AKTUALNOŚCI
install Joomla to Inmotion

Regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.
Opracowany na podstawie 
wytycznych MEN, MZ i GIS
 

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Czytaj więcej...

 

W ramach projektu Zdalna Szkoła+ w Katowicach Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Korczyńskiej w Katowicach otrzymała 8  tabletów, które wspomogą zdalną naukę.

Zakup zrealizowany został w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

 

  • 31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 do 13.00 w sekretariacie szkoły  będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W razie niemożności odbioru zaświadczenia w w/w terminie prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą.

  • Od 31 lipca do 4 sierpnia b.r. uczniowie powinni przekazać do wybranych przez siebie szkół średnich wyniki egzaminów ósmoklasisty. W tym terminie szkoły średnie uzupełniają dane kandydata w systemie naborowym o udokumentowane wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli tego nie dokonają, kandydat nie będzie miał doliczonych punktów za egzamin, i może nie dostać się do wybranej szkoły.

Uczniowie odbierają świadectwa 26 czerwca 2020 r. w trzech turach, w specjalnie przygotowanych, zgodnie z wymogami zachowania dystansu społecznego, sektorach na boisku szkolnym.Uczniowie powinni mieć ze sobą maseczki (wkładane w momencie odbioru świadectwa). Nauczyciel będzie zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki. Jeśli uczeń będzie nieobecny, może odebrać świadectwo w następnym tygodniu, w sekretariacie szkoły w godzinach od 9:00 do  13:00,

Czytaj więcej...

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

stara strona

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2021 SP 35.