Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej
INFORMACJA O PROWADZONYCH W SZKOLE REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH:

 1. Księga uczniów.
 2. Księga druków ścisłego zarachowania.
 3. Księga inwentarzowa
 4. Księga zastępstw.
 5. Księga zarządzeń.
 6. Rejestr pracowników.
 7. Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 8. Rejestr korespondencji.
 9. Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 10. Ewidencja dokumentacji szkolnej.
 11. Archiwum dokumentacji szkoły.


Petent starający się o wgląd do dokumentów składa w sekretariacie podanie do dyrektora szkoły. Dyrektor udziela informacji w terminie zgodnym z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postepowania administracyjnego.

Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn

Aktualizacja informacji: 31.08.2019: A. Noworzyn
<<< strona główna BIP SP