insta.ling


Od początku roku szkolnego 2016/2017 uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w programie Insta.Ling dla szkół.
"Insta.Ling" to strona www do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.
Aplikacja insta.ling pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę. Zamiast wielogodzinnych zrywów tuż przed sprawdzianem, uczniowie motywowani są do systematycznej codziennej kilkuminutowej sesję powtarzania materiału. Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością.
Wielu uczniom udało się już w pierwszym semestrze naszego uczestnictwa w programie znacznie poszerzyć swoje słownictwo, a przy okazji zdobyć dodatkowe - bardzo dobre i celujące - oceny!

instaling.pl


<<< strona główna