Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej

Instrukcja korzystania ze strony BIP:

1. Układ strony: Strona po otwierciu zawiera informacje ogólne o Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach.
Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.

2. Przeglądanie strony: W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w lewym Menu (np. Status prawny, organizacja) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.

3. Przeglądanie załączonych dokumentów: Niektóre podstrony (np.Podstawa prawna, Ewaluacje) mogą zawierać dodatkowe dokumenty. Są one zapisane w formacie .doc lub .pdf, a do ich odczytania na komputerze należy zainstalować program MS Office lub Open Office lub Acrobat Reader. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).

4. Wyszukiwanie informacji: gimnazjum Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.

5. Rejestr zmian: Wszelkie zmiany na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej odnotowywane są w zakładce: Historia zmian (Rejestr zmian).

Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 31.08.2019: A. Noworzyn

<<< strona główna BIP SP