KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO:


Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Sprzątanie Świata wrzesień 2018 r.
3. Jasełka 21 grudnia 2018 r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r.
5. Ferie zimowe 11 - 24 lutego 2019 r.
6. Egzamin gimnazjalny- cz. humanistyczna 10 kwietnia 2019 r.
7. Egzamin gimnazjalny- cz. matematyczno-przyrodnicza 11 kwietnia 2019 r.
8. Egzamin gimnazjalny- cz. z języka nowożytnego 12 kwietnia 2019 r.
9. Egzamin Ósmoklasisty - język polski 15 kwietnia 2019r.
10. Egzamin Ósmoklasisty - matematyka 16 kwietnia 2019r.
11. Egzamin Ósmoklasisty - język obcy 17 kwietnia 2019r.
12. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019r.
13. Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2018 r.
14. Święto Szkoły 8 maja 2019 r.
15. Szkolny Dzień Sportu 31 maja 2019 r.
16. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
17. Wakacje 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH
w roku szkolnym 2018/2019:


Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 z 2010 r. poz. 1245) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Młodzieżowej Gimnazjum Nr 21 ustalono w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:


2 listopada 2019 r.
10 kwietnia 2019 r. (tylko dla uczniów klas I, II, IV, V, VII)
11 kwietnia 2019 r. (tylko dla uczniów klas I, II, IV, V, VII)
12 kwietnia 2019 r. (tylko dla uczniów klas I, II, IV, V, VII)
2 maja 2019 r.

W tych dniach szkoła organizować będzie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów.


<<< strona główna