Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli KorczyńskiejKOMPETENCJE ORGANÓW I OSÓB SPRAWUJĄCYCH FUNKCJE

Kompetencje organów i osób sprawujących funkcje zawarte są w Statucie Szkoły.

Statut szkoły - pobierz plik

Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn

<<< strona główna BIP Gimnazjum