BIP Szkoły Podstawowej nr 35 im. Adeli KorczyńskiejPRZEBIEG I KONTROLA PRZEPROWADZONA W JEDNOSTCE:

29.04.2014 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Ocena realizacji programu "Trzymaj Formę".

04.10.2013 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Ocena stanu saniyarnego szkoły, ocena realizacji wymogów z zakresu stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszania w placówce.

24.04.2013 - Kuratorium Oświaty w Katowicach
Obserwacja egzaminów gimnazjalnych części matematyczno - przyrodniczej.

02.01.2013 - Urząd Miasta Ktowice - Wydział Audytu i Kontroli
Kontrola w zakresie realizacji planu dochodów, wydatków i spraw organizacyjno - kadrowych.

Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn

<<< strona główna BIP SP