Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli KorczyńskiejPRZEBIEG I KONTROLA PRZEPROWADZONA W JEDNOSTCE:

05.07.2019r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kontrola wypoczynku.

29.04.2019r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kontrola zgodności z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych.

18.03.2019r. - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna - Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów z zakresu stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszania w placówce.

19.02.2019r. - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – Kontrola sanitarna planu żywienia.

23-24.10.2018r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – Badanie kompetencji kluczowych.

20.04.2018r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – Obserwacja egzaminu gimnazjalnego.

20.03.2018r. - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna - Ocena stanu sanitarnego szkoły.

07.02.2018r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach - Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji wypoczynku zgodnie z przepisami prawa.

07.02.2018r. - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna - Ocena stanu sanitarnego szkoły.

24.01.2018r. – Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Kontrola stanu budynku

24.04.2017r. - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna - Ocena realizacji programu smak życia czyli debata o dopalaczach.

09.02.2017r. – ZUS o/Chorzów – kontrola okresowa.
06.04.2016r. - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna - Ocena realizacji programu smak życia czyli debata o dopalaczach.
22.03.2016r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kontrola przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
04.05.2015r. - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna - Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów z zakresu stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszania w placówce.
28.04.2015r. - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna - Ocena realizacji programu "Trzymaj Formę".
20.03.2015r. – Prezydent Miasta Katowice - Ocena pracy dyrektora szkoły.
13.03.2015r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – Ocena pracy dyrektora szkoły.
10.09 -29.10.2014r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach - Ewaluacja zewnętrzna całościowa.
29.04.2014 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Ocena realizacji programu "Trzymaj Formę".
04.10.2013 - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Ocena stanu saniyarnego szkoły, ocena realizacji wymogów z zakresu stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszania w placówce.

24.04.2013 - Kuratorium Oświaty w Katowicach
Obserwacja egzaminów gimnazjalnych części matematyczno - przyrodniczej.

02.01.2013 - Urząd Miasta Ktowice - Wydział Audytu i Kontroli
Kontrola w zakresie realizacji planu dochodów, wydatków i spraw organizacyjno - kadrowych.

Wytworzenie informacji: 10.07.2019: E. Sobula
Udostępnienie informacji: 10.07.2019: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 10.07.2019: A. Noworzyn

<<< strona główna BIP SP