Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli KorczyńskiejMAJĄTEK SP nr 35 im. Adeli Korczyńskiej

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.

Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn

<<< strona główna BIP SP