Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli KorczyńskiejHISTORIA ZMIAN (REJESTR ZMIAN):

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Katowice: Przebudowa parteru budynku Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na 4-oddziałowe przedszkole integracyjne oraz dostosowanie fragmentu I piętra do wymogów strefy wejściowej szkoły.
Wytworzenie informacji: J. Zaguła, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 12.02.2014
Opinia_KM_PSP - Wytworzenie informacji: B. Jędrocha 29.10.2013, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 12.02.2014
Przetarg: odpowiedzi na pytania-1 Wytworzenie informacji: J. Zaguła, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 20.02.2014
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Wytworzenie informacji: J. Zaguła, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 11.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU (umieszczenie pliku "110426-2014.html")
Wytworzenie informacji: J. Zaguła, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 02.04.2014

2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Katowice: Sprzedaż energii elektrycznej dla budynku poboru w Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach. Numer ogłoszenia: 131489 - 2014 Ogłoszenie - dostawy (Ogłoszenie BZP.pdf, SIWZ z zalacznikami 1-4.pdf")
Wytworzenie informacji: Joanna Głodek, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 18.06.2014
Odpowiedzi na pytania do SIWZ umowy Wytworzenie informacji: Joanna Głodek,Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 26.06.2014
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWytworzenie informacji: Joanna Głodek, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 1.07.2014
>Ogłoszenie BZP_udzielenie zamówienia.Wytworzenie informacji: Joanna Głodek, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 29.07.2014

3. Uzupełnienie braków w BIP Gimnazjum, w związku z kontrolą Wydziału Audytu i Kontroli w zakresie "Prowadzenia przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej".
Wytworzenie informacji: 16.10.2014 A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014 A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 17.10.2014 A. Noworzyn

4. Zmiana tła na stronach BIP -u, oraz usunięcie logo BIP - u z dolnego prawego rogu strony.
Umieszenie NIP-u i REGON-u na stronie głownej BIP. Wytworzenie informacji: 18.10.2014 A. Noworzyn
Udostępnienie informacji/aktualizacja informacji: 18.10.2014 A. Noworzyn
5.Umieszczenie linku

 • Raport z ewaluacji całościowej na podstronie Ewaluacja
  Aktualizacja informacji:08.11.2014 A. Noworzyn
  6.Umieszczenie zapytania ofertowego: "modernizacja szkolnej pracowni komputerowej" w zakładce ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.
  Wytworzenie informacji: 28.11.2014 E.Sobula;
  Udostępnienie informacji: 28.11.2014 A. Noworzyn; Aktualizacja informacji: 28.11.2014 A. Noworzyn

  7.Umieszczenie informacji o wyborze oferty w zakładce ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.
  Wytworzenie informacji: 08.12.2014: E. Sobula
  Udostępnienie informacji: 08.12.2014: A. Noworzyn

  8.Umieszczenie w menu zakładki- Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
  Umieszczenie pliku pdf -Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w zakładce - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
  Wytworzenie informacji: 28.05.2015: E. Sobula
  Udostępnienie informacji: 28.05.2015: A. Noworzyn

  9.Umieszczenie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie głównej BIP oraz w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
  Wytworzenie informacji: 17.05.2017: E. Sobula
  Udostępnienie informacji: 17.05.2015: A. Noworzyn
  Wytworzenie informacji: 17.05.2015: E. Sobula
  Udostępnienie informacji: 17.05.2015: A. Noworzyn


  10.Zmiana nazwy szkoły z Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczynskiej na Szkołę Podstawową nr 35 im. Adeli Korczyńskiej na wszystkich podstronach BIP. Zmiana numeru NIP i numeru REGON dopisanie adresu e-mail: sp35@interia.eui, adresu strony WWW: www.sp35.katowice.pl oraz zmiana adresu Skrzynki Podawczej ePUAP: //sp35katowice/SkrytkaESP w zakładce: Informacje ogólne.
  Wytworzenie informacji: 21.09.2017: E. Sobula
  Udostępnienie informacji: 21.09.2017: A. Noworzyn


  11. Zmiana hiperłącza do stony GŁÓWNEJ BIP z "https://www.bip.gov.pl/subjects/34824" na stronę "https://www.bip.gov.pl/subjects/view/38695" na wszystkich podstronach BIP.
  Wytworzenie informacji: 11.03.2018: E. Sobula
  Udostępnienie informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn


  12. Umieszczenie w menu zakładki-Sprawozdanie finansowe jednostki
  Wytworzenie informacji: 10.05.2019: E. Sobula
  Udostępnienie informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn


  13. Umieszczenie w zakładce INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO nowej informacji o zbędnych skłdnikach majątku ruchomego w 2019 roku.
  Wytworzenie informacji: 17.06.2019: E. Sobula
  Udostępnienie informacji: 17.06.2019: A. Noworzyn


  14. Umieszczenie w menu zakładki- informacji o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
  Wytworzenie informacji: 10.07.2019: E. Sobula
  Udostępnienie informacji: 10.07.2019: A. Noworzyn


  15. Umieszczenie na wszystkich podstronach BIP-u modułu wyszukującego
  Wytworzenie informacji: 10.07.2019: A. Noworzyn
  Udostępnienie informacji: 10.07.2019: A. Noworzyn


  16. Aktualizacja w zakładce "Kontrola" - informacji dotyczących przebiegu i efektów kontroli.
  Wytworzenie informacji: 10.07.2019: A. Noworzyn
  Udostępnienie informacji: 10.07.2019: A. Noworzyn


  17. Aktualizacja na wszystkich podstronach BIP nazwy szkoły Wytworzenie informacji: 31.08.2019: A. Noworzyn
  Udostępnienie informacji: 31.08.2019: A. Noworzyn


  <<< strona główna BIP SP