Obiady:OBIADY
Wpłaty na obiad na miesiąc czerwiec.
1. Wysokość wpłaty ustala się mnożąc ilosć dni wydawania posiłku x 3zł
2. Wpłatę należy dokonać na konto prowadzącego stołówkę MP nr 15

z określeniem w tytule:
obiady VI 2019;
imię i nazwisko dziecka;
potwierdzenie wpłaty (przelewu) obowiązkowo dostarczyć do wychowawcy lub pedagoga szkolnego (pokój 40, II piętro) lub przesłać mailowo na adres: obiadysp35@interia.eu

OBIADY 39 zł [13 x 3zł]

* w przypadku wykupu obiadów na pojedyncze dni obowiązkowo należy w tytule podać daty tych dni;
Wpłat na nastepne miesiące roku szkolnego należy dokonywać zawsze do dnia 25 miesiąca POPRZEDZAJĄCEGO.


<<< strona główna