Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej


ARCHIWUM - OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM.
Katowice: Sprzedaż energii elektrycznej dla budynku poboru w Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach. Numer ogłoszenia: 131489 - 2014 Ogłoszenie - dostawy.
1. Ogłoszenie w BZP
2. SIWZ z zał.1-4
3. Załącznik 5 do SIWZ (wzor umowy z zał.1-4)
Wytworzenie informacji: Joanna Głodek,Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 18.06.2014
4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ, umowy Wytworzenie informacji: Joanna Głodek,Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 26.06.2014
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWytworzenie informacji: Joanna Głodek, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 1.07.2014

Ogłoszenie BZP_udzielenie zamówienia.Wytworzenie informacji: Joanna Głodek, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 29.07.2014Katowice: Przebudowa parteru budynku Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na 4-oddziałowe przedszkole integracyjne oraz dostosowanie fragmentu I piętra do wymogów strefy wejściowej szkoły.
1. PDF Ogłoszenia
Zmiana w ogłoszeniu
Wytworzenie informacji: Janina Zaguła, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 12.02.2014
2. PDF - SIWZ
3. załączniki 1-6 w formie edytowalnej


4. PDF Przedmiary


5. Załączniki nr 9 ( a, b)
Załączniki nr 9 (c)
Załączniki nr 9 (d)
>6.Projekt, który będzie zawierał opisy i rysunki oraz opinie(pozwolenia):


a) CZEŚĆ ARCHITETKTONICZNO - BUDOWLANA:
1- arch. str tytuł. przedszkole
2-Zawartość opracowania archit.
3-opis budowlany przedszkole.
01 sytuacja
02 rzut parteruj stan istniejący.
03 przekrój stan istniejący
04 rzut piwnic
05 rzut parteru
06 rzut piętra
07 przekrój A-A
08 przekrój B-B
09 rozwinięcia ścian sanitariatu
10 rozwinięcia ścian sanitariatu
11 rozwinięcia ścian sali
12 rozwinięcia ścian sali
13 ROZW~1
14 zestawienie stolarki
15 zestawienia ścianek sanit.
16 Pochylnia
17 Wizualizacje 2
18 Wizualizacje 1
19-NADPROZA N1_N2
b) CZĘŚĆ 2 - INSTALACYJNO- SANITARNA:
1-ST - inst_sanit - PBW
2-OI - inst_sanit - PBW
3-OT - inst_sanit - PBW
IS - inst_sanit - K-05 - A3
IS - inst_sanit - W-02 - A3
IS99FE~1
IS8423~1
IS-INS~1 (2)
IS-INS~2 (2)
IS-INS~3
IS-INS~4
c) CZĘŚĆ 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Opis_PBW część instal. elektr.
str tytuł.
Rys_2_IE
Rys_3_IE
Rys_4_IE
Rys_5_IE
Rys_6_IE
Wytworzenie informacji: J. Zaguła, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 12.02.2014
OPINIE:
Opinia_KM_PSP Wytworzenie informacji: B. Jędrocha 29.10.2013, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 12.02.2014
Odpowiedzi na zapytania dotyczące wyjaśnienia SIWZ
odpowiedzi na pytania-1 Wytworzenie informacji: J. Zaguła, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 20.02.2014
decyzja
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wytworzenie informacji: J. Zaguła, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 11.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Wytworzenie informacji: J. Zaguła, Udostępnienie informacji: A. Noworzyn 02.04.2014
Aktualizacja informacji: A. Noworzyn 11.03.2018
<<< strona główna BIP SP nr 35