Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej - ORGANIZACJA
ORGANIZACJA Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej


Organami Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej są:

1.Dyrektor Szkoły
2.Rada Pedagogiczna
3.Rada Rodziców
Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn

Aktualizacja informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 31.08.2019: A. Noworzyn
<<< strona główna BIP SP