Turyści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą
Paul Theroux