Numer ogłoszenia: 50222 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49444 - 2014 data 12.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gimnazjum Nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach, ul. Zielonogórska 23, 40-710 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2526292, fax. 032 2526292.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: