Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli KorczyńskiejSPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Przyjmuje podania, wnioski i pisma petentów.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Sprawy do rozstrzygnięcia kierowane są w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły, Zespołu Wychowawczego lub Komisji Odwoławczej Od Ocen Klasyfikacyjnych.

Odpowiedzi w każdym przypadku udziela Dyrektor Gimnazjum.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Korespondencję można kierować również drogą elektroniczną na adres: sp35@interia.eu

Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 17.10.2014: A. NoworzynPrzesłanie pisma za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
ePUAP

- w sprawach urzędowych wymagających bezwzględnie podpisu osoby składającej pismo (profil zaufany).

Adres skrytki to: //sp35katowice/SkrytkaESP

• W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,

• Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
• Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na SPAM drogą elektroniczną, oraz niezamawiane oferty.
Wytworzenie informacji: 17.06.2015: E. Sobula
Udostępnienie informacji/aktualizacja informacji: 17.06.2015: A. Noworzyn


Aktualizacja informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 31.08.2019: A. Noworzyn
<<< strona główna BIP SP