Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 im. Adeli KorczyńskiejSPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Przyjmuje podania, wnioski i pisma petentów.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Sprawy do rozstrzygnięcia kierowane są w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły, Zespołu Wychowawczego lub Komisji Odwoławczej Od Ocen Klasyfikacyjnych.

Odpowiedzi w każdym przypadku udziela Dyrektor Gimnazjum.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Korespondencję można kierować również drogą elektroniczną na adres: sp35@interia.eu

Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 17.10.2014: A. NoworzynPrzesłanie pisma za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
ePUAP

- w sprawach urzędowych wymagających bezwzględnie podpisu osoby składającej pismo (profil zaufany).

Adres skrytki to: //sp35katowice/SkrytkaESP

• W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,

• Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
• Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml

Szkoła Podstawowa nr 35 zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na SPAM drogą elektroniczną, oraz niezamawiane oferty.
Wytworzenie informacji: 17.06.2015: E. Sobula
Udostępnienie informacji/aktualizacja informacji: 17.06.2015: A. Noworzyn


Aktualizacja informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn
<<< strona główna BIP SP