Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl

Wytworzenie informacji: 10.05.2019: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 10.05.2019: A. Noworzyn
Aktualizacja: 31.08.2019: A. Noworzyn
<<< strona główna BIP SP