Google sp35


 

 
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej - STATUS PRAWNYSTATUS PRAWNY

 • Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Katowice.
 • Organem nadzorującym szkołę jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 • Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.
 • Szkoła posiada Statut szkoły  Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
  Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
  Aktualizacja informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn

  Aktualizacja informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn
  Aktualizacja informacji: 31.08.2019: A. Noworzyn
  <<< strona główna BIP SP