HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

ZEBRANIA
godzina 1800
KONSULTACJE
godzina 1800
3 września 2018
tylko dla rodziców uczniów klas I
---
10 września 2018 22 października 2018
26 listopada 2018 17 grudnia 2018
28 stycznia 2019
wywiadówka
---
1 kwietnia 2019 13 maja 2019
10 czerwca 2019
wywiadówka
------


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORAZ UDZIAŁU WE WSZYSTKICH SPRAWACH SZKOLNYCH.
PROSIMY PAŃSTWA O UWAGI I OPINIE NIEZWYKLE CENNE DLA ROZWOJU SZKOŁY.

sp35@interia.eu


<<< strona główna