AMERICAN CORNER 2021/22 - kolejna wizyta
install Joomla to Inmotion

AMERICAN CORNER 2021/22 - kolejna wizyta

 

18.11.2021 klasa dwujęzyczna wybrała się na wycieczkę do biblioteki amerykańskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Tym razem tematem wyjścia była historia Stanów Zjednoczonych oraz relacje między białymi, a czarnoskórymi.
Stany Zjednoczone powstały z połączenia 13 kolonii brytyjskich, które 4 lipca 1776 roku utworzyły niepodległe państwo. Ich gospodarka opierała się na niewolniczej pracy czarnoskórych ludzi porywanych i przywożonych z Afryki. Złe, przedmiotowe traktowanie niewolników przez białych plantatorów było dla uczniów szokujące.Historia Stanów Zjednoczonych obfituje w różne konflikty zbrojne, lecz zdecydowanie najważniejszym i najbrutalniejszym z nich była wojna secesyjna (po ang. Civil War). W jej wyniku, w latach 1861-1865, życie straciło ok. 600 tys. osób. W wojnie uczestniczyła Unia (północne Stany) walcząca m.in. o likwidację niewolnictwa oraz Konfederacja (południowe Stany) dążąca do secesji czyli oderwania południowych stanów i utworzenia odrębnego państwa. Unia zwyciężyła jednocząc kraj.
Przez wieki czarnoskórzy ludzie byli gorzej traktowani od białych. Rasizm jest zjawiskiem, które nigdy do końca nie zniknęło. Z tego powodu do dziś czasem wybuchają protesty i zamieszki przeciw niesprawiedliwości w największych miastach Stanów Zjednoczonych. Wszyscy ludzie są równi i nie powinni być oceniani po wyglądzie, kolorze skóry. Uczniowie przyjęli to do serca. Tematyka wycieczki była trudna, ale bardzo ważna. Dyskryminacja ludzi zdarza się wszędzie i należy z nią walczyć.

On November 18, 2021, the bilingual class went on a trip to the American library at the University of Silesia in Katowice. This time the topic of departure was the history of the United States and the relationship between white and black.|
he United States was created by the amalgamation of 13 British colonies, which established an independent state on July 4, 1776. Their economy was based on the slave labor of black people kidnapped and imported from Africa. The ill-treatment of slaves by white planters was shocking for the students.
The history of the United States is rich in various armed conflicts, but by far the most important and brutal one was the Civil War. As a result, in the years 1861-1865, about 600 thousand people lost their lives. The Union (northern states) took part in the war, fighting, among others, for the abolition of slavery and the Confederation (southern States) striving for secession, i.e. the separation of the southern states and the creation of a separate state. The Union won by uniting the country.
For centuries, black people have been treated worse than white people. Racism is a phenomenon that has never completely disappeared. For this reason, protests and riots against injustice break out in major US cities to this day.
All people are equal and should not be judged by appearance, skin color. The students took it to heart. The subject of the trip was difficult, but very important. Discrimination against people happens everywhere and must be fought against.

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2023 SP 35.