EUROWEEK 2021-22
install Joomla to Inmotion

EUROWEEK 2021-22

 

Na początku grudnia uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w obozie językowym Euroweek Szkoła Liderów w Lądku-Zdrój. Zajęcia prowadzone były przez trzech wolontariuszy z Maroko, Hiszpanii i Tahitii w języku angielskim. Na zajęciach uczyliśmy się o ich kulturze i tradycji krajów, z których pochodzą.

Pracowaliśmy nad różnymi projektami w grupach, dzięki czemu rozwijaliśmy umiejętności mówienia w języku angielskim, jak i współpracy z innymi. Wyjazd nauczył nas samodzielności oraz poprawił relacje z rówieśnikami. Podczas wyjazdu codziennie chodziliśmy na spacery i zwiedzaliśmy okolice. Uczyliśmy się poprzez zabawę, co zbliżyło nas do języka angielskiego. Codziennie na końcu dnia odgrywaliśmy różne przedstawienia na podany przez wolontariuszy temat. Cała grupa zżyła się z prowadzącymi, którzy każdego dnia zarażali nas swoją pozytywną energią i uśmiechem. Nie możemy doczekać się kolejnego wyjazdu :)

 

At the beginning of December seventh and eighth grade students took part in the Euroweek School for Leaders trip in Lądek-Zdrój. They were conducted by three volunteers from Morocco, Spain and Tahitia in English. During the classes, we learned about the culture and traditions of the countries where the volunteers come from. We worked on various projects in groups, thanks to which we developed our English language skills as well as working in groups. The trip taught us independence and improved relations with peers. During our trip, we went for walks every day and explored the area. We learned through play, which brought us closer to the English language. Every day, at the end of the day, we performed various performances on a given topic. The whole group became familiar with the leaders who shared their positive energy and smile. We can't wait for the next trip :)

 

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2023 SP 35.