EUROWEEK 2022
install Joomla to Inmotion

 EUROWEEK 2022

Day 1, 12.12                  

Our Euroweek 2022 began on the 12th December with a general meeting in the assembly hall, we got to know the volunteers and students from other schools from Poland. We learnt the rules of stay at Euroweek and the schedule.         
                               
Nasz wyjazd na Euroweek 2022 rozpoczął się 12 grudnia od spotkania całej grupy w sali zajęć. Poznaliśmy wolontariuszy i uczniów z pozostałych szkół. Poznaliśmy też zasady obowiązujące na Euroweeku i planowany porządek dnia.
 

Day 2, 13.12
Tuesday started with Energiser - an activity to wake everybody up!
Later we worked busily in groups to make presentations about our school, class and city...  Before lunch we went for a walk with our volunteers to sightsee Bystrzyca Kłodzka. The afternoon classes required a lot of creativity from us. We made our own phone apps and then we mocked the most popular and best known entertaining shows, of course in English!               
Wtorek rozpoczął się od zabawy, aby wszystkich obudzić! Potem pilnie pracowaliśmy tworząc prezentacje w grupach przedstawiające nasze szkoły, klasy, miasta...  Przed obiadem poszliśmy z wolontariuszami na spacer po Bystrzycy Kłodzkiej.  Zajęcia popołudniowe wymagały od nas niezwykłej kreatywności, tworzyliśmy własną aplikację na telefon oraz parodiowaliśmy popularne programy rozrywkowe, oczywiście w języku angielskim.  
             
Day 3, 14.12
Wednesday started with some group building activities, then we listened to a presentation about Peru and played Casanova game. We also attended discussion panels in groups talking with the volunteers from different countries: Turkey, Georgia, Peru or Azerbaijan. Because we were free to ask them any questions, some of us challenged them with a math task:) Not everybody solved it:).  In the afternoon we were preparing Christmas show. The whole group had to work on eleven seperate tasks and prepare a show for the evening. We had to take chaos under control, distribute tasks and create a show. We were really successful!
 
Środa rozpoczęła się od wspólnych zabaw i prezentacji o Peru. Graliśmy również w Casanovę. Następnie wzięliśmy udział w panelach dyskusyjnych z wolotariuszami z różnych krajów : Turcji, Gruzji, Peru czy Azerbejdżanu. Ponieważ mogliśmy zadawać im wszelkie pytania, niektórzy z nas zadali im do rozwiązania zadanie z matematyki:) Nie każdy je rozwiązał:)      Po południu przygotowywaliśmy Świąteczny pokaz. Cała grupa dostała do wykonania 11 różnych zadań: piosenki,tańce, parodie znanych filmów...Musieliśmy zapanować nad chaosem, rozdzielić zadania i stworzyć przedstawienie. Odnieśliśmy sukces!   
 
Day 4, 15.12
Thursday was a very busy day - we started it with dancing and singing🙂
Later we listened to Henry who was telling us about his homeland, Nigeria. The funniest part was learning a traditional Nigerian dance. After that, we had a workshop. In groups we were given a task of inventing a useful gadget and then advertising it.  In the evening there was the closing ceremony of Euroweek - we received our certificates and said goodbye to the volunteers😥                             
 
Czwartek był bardzo męczącym dniem - rozpoczęliśmy go tańcami i śpiewem 🙂      Później wysłuchaliśmy Henry'ego, który opowiadał nam o swojej ojczyźnie, Nigerii. Najzabawniejsza była nauka tradycyjnego tańca nigeryjskiego.  Następnie wzięliśmy udział w warsztatach. Naszym zadaniem w grupach było wymyślenie przydatnego gadżetu, a następnie jego zareklamowanie.  Wieczorem było uroczyste zamknięcie Euroweeku - otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa i pożegnaliśmy się z wolontariuszami😥     

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2023 SP 35.