Prawa człowieka w obiektywie - konkurs

Prawa człowieka w obiektywie - konkurs

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą wykazać się wyobraźnią i podzielić swoją wizją świata. Pokażcie w obiektywie aparatu lub kamery, jak rozumiecie prawa człowieka, walkę o godność i równość.
Najbardziej interesujące projekty, najciekawsze interpretacje zostaną nagrodzone. Laureaci będą też mieli okazję osobiście spotkać się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i wziąć udział w jednym z wydarzeń organizowanych przez Biuro RPO.
Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 15 października 2023 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłać:

* Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z pozostałymi załącznikami (oświadczenia i zgoda dostępne w linku poniżej).
* Samodzielnie stworzone dzieło (pracę konkursową) - plik z dziełem należy przesłać w formie linku do wirtualnych dysków chmurowych lub – jeżeli pozwala na to rozmiar pliku – bezpośrednio jako załącznik maila. Plik z dziełem powinien być zapisany w jednym z dostępnych formatów: tif, tiff, bmp, jpg, jpeg, gif, png, eps, raw, cr2, nef, orf, sr2, mp4, mov, wmv, flv, avi,
avchd, webM, MKV).
Jesteśmy przekonani, że problematyka praw człowieka nie jest obojętna młodym ludziom.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: konkurs „Prawa człowieka w obiektywie” Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się poniżej:

Klauzula RODO

Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i przekazywana jest zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.), w skrócie RODO.

DANE ADMINISTRATORA

Rzecznik Praw Obywatelskich, dalej RPO z siedzibą przy al. Solidarności 77 w Warszawie, tel.: +48 22 55 17 700,

Infolinia: +48 800 676 676, https://www.rpo.gov.pl 

DANE KONTAKTOWE IOD

W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: listownie na adres Biura RPO, lub elektronicznie na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Dysponujemy Państwa danymi osobowymi, ponieważ pozyskaliśmy je ze źródeł publicznie dostępnych lub w wyniku wcześniejszej współpracy z Państwem. Pozyskane w ten sposób dane adresowe wykorzystane zostaną do przesłania informacji związanych z organizacją przez RPO wydarzenia (konkursu), a przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

ODBIORCY DANYCH

O ile to niezbędne, w ograniczonym zakresie dostęp do danych mogą mieć podmioty, z  którymi współpracuje RPO, wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego polecenia i  ustalonych zasad: np. pracownicy i współpracownicy Rzecznika Praw Obywatelskich, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, świadczące działalność pocztową, a także umocowane podmioty na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane przechowywane będą w oparciu o zasady obowiązujące Biuro RPO, Pwynikające z  przepisów prawa, nie dłużej niż jest to niezbędne w określonych celach.

PRAWA OSÓB

W każdej chwili posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - o ile pozwalają na to przepisy prawa.  ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIA. PROFILOWANIE

Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania – automatycznego przypisywania lub przewidywania zachowań, preferencji czy postaw osoby, której dane zostały pozyskane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Co do zasady nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach świadczenia na rzecz RPO usług przez Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez Biuro RPO zabezpieczeń dodatkowych.

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2023 SP 35.