innowacje

MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE – SZKOLNE PRZYGODY Z MATEMATYKĄ

Innowacja realizowana przez panią Annę Rzyman od klasy I do III.  Cele jest dostrzeganie niezbędności matematyki w życiu  codziennym oraz konieczności uczenia się jej. Ma zachęcić, wraz ze zwiększającym się poziomem wiedzy dzieci, do myślenia bardziej problemowego, czasem abstrakcyjnego, wymagającego większego zaangażowania logicznego myślenia.

POSZERZONY ANGIELSKI

Innowacja prowadzona przez panią Elżbietę Tybur w trakcie zajęć dodatkowych. Jej celem jest umożliwienie grupie bardziej zaawansowanej na rozwój zgodnie z możliwościami uczniów. Uczniowie realizują program języka angielskiego i biologii taki jak w klasach dwujęzycznych.

TRZECIOKLASISTA PRACUJE, LICZY, KODUJE

Innowacja prowadzona jest przez panie Martę Gibas i Annę Noworzyn w klasach trzecich w trakcie zajęć dodatkowych . Polega na zabawach z programowaniem i nauce programowania w programie Scratch i Balti. Celem tej innowacji jest wdrażanie do algorytmiki i robotyki oraz poszerzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych.

EDUKACJA REGIONALNA – ŚLONSK JE PIYKNY

Innowacja prowadzona przez Panią Annę Rzyman w klasie od I do III. Realizowana jest w trakcie wyjść i wycieczek po regionie. Jej celem jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat regionu, najbliższego otoczenia oraz  wprowadzenie słownictwa gwarowego.

Czytaj więcej...

OD POZNANIA SIEBIE DO LEPSZEGO ROZUMIENIA INNYCH

Innowacja realizowana jest przez panią Elżbietę Tybur. Zajęcia prowadzone są w ramach lekcji wychowawczych z wykorzystaniem metody „Pozytywnej Dyscypliny”, w oparciu o książkę o tej samej nazwie autorstwa dr Jane Nelsen. Metoda ta ma za zadanie  kształcenie młodych ludzi do bycia odpowiedzialnymi, zaradnymi i pełnymi szacunku dla innych.

INNOWACJA - „MEDIALNI – ODPOWIEDZIALNI"

Innowacja pedagogiczna Medialni-odpowiedzialni skierowana jest do uczniów klas 4 i 5. Jej głównym celem jest kształtowanie i doskonalenie u uczniów umiejętności sprawnego, świadomego i bezpiecznego  poruszania się w świecie  mass mediów, kultury i nowych technologii informacyjnych. Ważną umiejętnością  kształtowaną podczas realizacji innowacji jest tworzenie poprawnych i zgodnych z zasadami etyki komunikatów medialnych i rozwijanie kompetencji społecznych uczniów. W ramach zajęć uczniowie uczą się także odpowiedzialnie i rozsądnie korzystać z Internetu. Jednym  z efektów prowadzenia innowacji jest redagowanie i wydawanie szkolnej gazetki „Korczynek”. Młodzi redaktorzy uczą się relacjonować oraz komentować bieżące wydarzenia z życia szkoły.

INNOWACJA - "CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI..."

Innowacja pedagogiczna "Czytam z klasą lekturki spod chmurki - poznajemy zawody" jest to III edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego. Realizowana jest obecnie w klasie 2B. W pierwszym module projektu  "Podróże małe i duże", dzieci czytały lekturkę Romana Pisarskiego "O psie, który jeździł koleją". Poznały zawód kolejarza, wykonały zakładki do książki i pracowały w lekturnikach. Kolejny moduł przed nimi "Naukowy zawrót głowy" oraz lektura "Akademia Pana Kleksa". W ramach tego modułu dzieci odwiedzą katowicką Bajkę Pana Kleksa - centrum zabawy przy ulicy Porcelanowej. Kolejną lekturą będą przygody Adasia w książce "Na ratunek". Cały projekt służy rozbudzeniu czytelnictwa wśród dzieci i poznaniu różnych form realizacji lektur.

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2022 SP 35.