innowacje

PODRÓZE MAŁE I DUŻE – POZNAJĘ SIEBIE, ODKRYWAM ŚWIAT - 2022/2023

Adresaci innowacji: uczniowie z klas VI – VIII

Celem innowacji jest pokazanie uczniom, że szkoła jest miejscem ciekawym i wyjątkowym, do którego warto przychodzić, warto się starać, angażować i zdobywać wiedzę.
Zajęcia Szkolnego Koła Turystycznego mają na celu:
popularyzację szeroko rozumianej turystyki (m.in.: pieszej, górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej);
rozbudzenie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych;
poznanie walorów przyrodniczych naszego kraju;
kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową i historyczną; motywowanie do aktywnego spędzania czasu;
podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej;
kształtowanie zdrowego stylu życia;
nabywanie umiejętności planowania i organizowania wycieczek;
poruszania się po szlakach turystycznych; integracji międzyoddziałowej.

Autorkami ionnowacji są Panie: Aldona Wawer i  Agata Łozińska

PIERWSZOKLASISTA  PRACUJE, LICZY, KODUJE - 2022/2023


Adresatami innowacji są uczniowie klas I

Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć kółka  matematyczno-informatycznego raz w tygodniu. Innowacja ma na celu wspieranie uczniów w rozpoznaniu i rozwijaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań. Pokazuje też alternatywną możliwość spędzenia czasu wolnego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jej celem jest zachęcanie i motywowanie uczniów do analitycznego myślenia i odwagi w rozwiązywaniu problemów.

Innowację wg własnego programu autorskiego prowadzą: Anna Noworzyn i Marta Gibas

 

SKETCHNOTING NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO - 2022/23

 

Innowacja realizowana będzie przez panie Magdalenę Stolarską i Aldonę Wawer.  Celem jej jest przybliżenie uczniom metody notatki rysunkowej czyli notowania z elementami szkicowania, bazgrania, rysowania (stanowi ona element myślenia wizualnego).  Jest to forma wspomagania zapamiętywania poprzez przenoszenie pozyskiwanych informacji do postaci wizualnej w formie różnych ręcznie wykonywanych rysunków, szkiców oraz bohomazów. Podnosi skuteczność zapamiętywania treści przekazywanych uczniom łącząc zabawę z nauką, a przy tym dając przyjemność z uczenia się..

Innowacja realizowana będzie w trzech obszarach:

  • Projekt Szkolne Inkubatory Ekologiczne realizowany przy współpracy Fundacji Park Śląski. Innowacja będzie prowadzona w klasie 5a. Celem projektu jest stworzenie inkubatorów ekologicznych, szklarni i hodowla roślin.
  • Zajęcia Młody Naukowiec we współczesnym świecie będzie realizowany z dziećmi ze świetlicy . Celem zajęć jest wzbudzenie zainteresowań dzieci przyrodą. Połączenie interdyscyplinarne biologii, chemii i fizyki.
  • Jubileuszowy Dąb Radia Katowice to projekt w którym weźmie udział klasa 5a. Celem projektu jest obserwacja wzrostu Dębu.

 

Autor innowacji: Agnieszka Zielińska –Skowronek

KLASA TRZECIA Z PROJEKTEM 2022/2023

Projekt będzie obejmował cztery grupy tematyczne:

1. Edukacja sportowa (+ plastyczna, językowa, społeczna, informatyczna):
- projekt: Nowoczesne czasy – oldskulowe zabawy / eTwinning

2. Edukacja matematyczna (+ społeczna)
- projekt: Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży? / Fundacja Uniwersytet Dzieci

3. Edukacja społeczna (+plastyczna)
- projekt: O pokój na świecie / The Peace Crane Project

4. Edukacja społeczna (+ humanistyczna)
- innowacja Znam Katowice / Współautorski projekt edukacyjny

Projekt realizowany w klasie 3a, autorką projektu jest wychowawczyni Pani Kornelia Magiera

 ZNAM KATOWICE

Innowacja pedagogiczna „Znam Katowice” proponuje uczniom poznawanie rodzinnej miejscowości w ramach cyklu wycieczek i zajęć podsumowujących, które mają na celu rozbudzić zainteresowanie „małą ojczyzną” – najbliższą okolicą, regionem, Polską, a także kształtować postawę szacunku dla dziedzictwa narodowego i poczucie patriotyzmu.

MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE – SZKOLNE PRZYGODY Z MATEMATYKĄ

Innowacja realizowana przez panią Annę Rzyman od klasy I do III. Celem jest dostrzeganie niezbędności matematyki w życiu  codziennym oraz konieczności uczenia się jej. Ma zachęcić, wraz ze zwiększającym się poziomem wiedzy dzieci, do myślenia bardziej problemowego, czasem abstrakcyjnego, wymagającego większego zaangażowania logicznego myślenia.

POSZERZONY ANGIELSKI

Innowacja prowadzona przez panią Elżbietę Tybur w trakcie zajęć dodatkowych. Jej celem jest umożliwienie grupie bardziej zaawansowanej na rozwój zgodnie z możliwościami uczniów. Uczniowie realizują program języka angielskiego i biologii taki jak w klasach dwujęzycznych.

TRZECIOKLASISTA PRACUJE, LICZY, KODUJE

Innowacja prowadzona jest przez panie Martę Gibas i Annę Noworzyn w klasach trzecich w trakcie zajęć dodatkowych . Polega na zabawach z programowaniem i nauce programowania w programie Scratch i Balti. Celem tej innowacji jest wdrażanie do algorytmiki i robotyki oraz poszerzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych.

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2023 SP 35.