JĘZYK ANGIELSKI

W dniu 22 marca klasa 8b dwujęzyczna wzięła udział w warsztatach interaktywnych w ramach Fundacji "Nauka bez Granic". Mark Willis poprowadził dwa warsztaty "A musical journey across the USA" oraz "Making and Breaking British Stereotypes". Mnóstwo wiedzy, zabawy i kontaktu z żywym językiem angielskim 👍

Czytaj więcej...

W dniu 06.12 klasa 6a po raz pierwszy odwiedziła warsztaty "American Corner". Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych faktów na temat różnych świąt amerykańskich, od Święta Dziękczynienia, poprzez święto Hanukka, Boże Narodzenie, Kwanzaa, aż po hucznie obchodzony Nowy Rok. Były to warsztaty prowadzone w języku polskim przeplatane krótkimi filmikami w języku angielskim. Z okazji Mikołajek uczniowie zostali poczęstowani popcornem:)

 On the 6th of December, class 6a, visited the "Amercian Corner" workshop for the first time. Students got to know lots of interesting facts about different American celebrations, from Thanksgiving, through Hanukka, Christmas, Kwanzaa, until riotously celebrated  New Year Eve. The workshop was conducted in Polish but spiced with short films in English. As a treat from Santa Claus, students were offered some popcorn:) 

AMERICAN CORNER 2022/23 - KOLEJNA (3) WIZYTA

25 listopada uczniowie klasy dwujęzycznej 8b wybrali się ponownie do American Corner- amerykańskiej biblioteki na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Młodzież po przyjściu obejrzała film dotyczący sztucznej inteligencji. Udowodnił on, że roboty potrafią być mądrzejsze niż człowiek. Po spektaklu odbyła się debata dotycząca AI. Klasa podzieliła się na dwie grupy. Jedna z nich miała udowodnić, że tak wielka pomoc naukowa ma wiele zalet i wpływa pozytywnie na naszą przyszłość, a druga miała uzasadnić, że sztuczna inteligencja jest wręcz niebezpieczna. Mimo, że zadanie nie było takie proste, obie ekipy udowodniły swój punkt widzenia i wspólnie wywnioskowały, że AI ma swoje plusy I minusy.

On November 25th, students of the bilingual class 8b went to the American Corner again- the American library at the University of Silesia. After arriving, The youth watched a film about artificial intelligence. It proved that robots can be smarter than humans. After the performance, there was a debate about AI. The class was divided into two groups. One of them was to prove that such great scientific assistance has many advantages and has a positive impact on our future, and the other was to justify that artificial intelligence is downright dangerous. Although the task was not so simple, both teams proved their points and concluded that such an invention has its pros and cons.  

W dniu 24 listopada obchodziliśmy w szkole na lekcjach języka angielskiego amerykańskie Święto Dziękczynienia - Thanksgiving. Uczniowie poznali historię tego święta, obejrzeli krotki film na temat pierwszych Pielgrzymów do Nowego Świata w 1620 roku oraz zastanowili się nad tym, za co mogą być wdzięczni losowi, nie tylko z okazji Święta Dziękczynienia, ale każdego dnia. Uczennica klasy 6a Diana Komar wykonała piękną gazetkę tematyczną w sali językowej nr 41, a uczniowie ozdobili swoje indyki - symbol Święta Dziękczynienia. 

AMERICAN CORNER 2022/23 - KOLEJNA WIZYTA

On the 28th of October, the bilingual class, 8b attended English language workshop in American Corner again. This time their visit was different. Students in four groups collaborated on the topic of the United States of America, searching for information, communicating in the target language, negotiating, distributing responsibilities, taking part in the whole decision making process. The results of their team work were a few board games about different aspects of America. The final was testing the game and improving it. So, the value of the workshop was not only gaining the knowledge about the USA and English itself, but also all the skills of teamwork cherished so much in the XXI century.
----------
28 października dwujęzyczna klasa 8b zawitała ponownie na warsztatach językowych w American Corner. Tym razem ich wizyta była inna. Uczniowie w czterech grupach współpracowali, szukali informacji, komunikowali się głównie w języku angielskim, negocjowali, dzielili się zadaniami, brali udział w całym procesie podejmowania decyzji współpracując nad rozwiązaniem zadania dotyczącym Stanów Zjednoczonych Ameryki.  Rezultatami ich pracy w grupach były gry planszowe na temat różnych aspektów życia w  Ameryce. W finale uczniowie przetestowali swoje gry udoskonalając je w trakcie grania. Tak więc wartością tych warsztatów było nie tylko zdobywanie wiedzy z zakresu Stanów Zjednoczonych, czy języka angielskiego, ale również były nią wszystkie umiejętności współpracy w grupie, tak bardzo cenione w XXI wieku.  

AMERICAN CORNER 2022/23

On the 5th of October, bilingual class 8B visited the American Corner again. This time the topic of the class was “Hidden figures of innovation – who is behind the digital revolution”. The workshop was very interesting and inspiring for the whole class. They learned about the origins of the Internet and the first computers. They found out that the first computer programmer ever was a woman. It was in the 1840’s Lord Byron’s, the British poet, daughter - Ada Lovelace. I can say that another visit to the American Corner was an opportunity for the pupils to learn and to be inspired.
----------
W dniu 05.10 klasa 8b dwujęzyczna odwiedziła ponownie American Corner. Tym razem tematem zajęć było „Hidden figures of innovation – who is behind the digital revolution”, czyli nieznane postacie stojące za rewolucją cyfrową. Warsztaty były bardzo interesujące oraz inspirujące dla całej klasy. Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądały początki internetu oraz pierwszych komputerów. Odkryli, że pierwszym na świecie programistą komputerowym, na początku XIX wieku, była kobieta - córka brytyjskiego poety Lorda Byrona, Ada Lovelace. Mogę powiedzieć, że kolejna wizyta w American Corner była dla uczniów inspiracją i okazją do nauczenia się czegoś nowego.   

AMERICAN CORNER 2021/22 - kolejna wizytaKlasa dwujęzyczna ponownie odwiedziła American Corner, tematem zajęć była edukacja w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie poznali ciekawe programy międzynarodowe, dzięki którym mogą zamieszkać oraz uczyć się w USA. To były praktyczne, motywujące do nauki języka angielskiego oraz bardzo inspirujące zajęcia. 

 

NUTRIENTS PROJECTNUTRIENTS PROJECTNUTRIENTS PROJECTNUTRIENTS PROJECTNUTRIENTS PROJECT

NUTRIENTS PROJECT

Klasa dwujęzyczna prezentuje wykonany na lekcji biologii projekt plastyczno-językowy na temat składników odżywczych takich jak białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, witaminy oraz woda. Jest to fundamentalna wiedza, która rozwija w nas świadomość żywieniową i pomaga nam zadbać o zdrową dietę  
 
Bilingual class presents their biological project about nutrients such as proteins, fats, carbohydrates, minerals, vitamins and water. This is the basic knowledge that helps us to increase the awareness of what we eat and take care of a healthy diet.

EUROWEEK 2021-22

 

Na początku grudnia uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w obozie językowym Euroweek Szkoła Liderów w Lądku-Zdrój. Zajęcia prowadzone były przez trzech wolontariuszy z Maroko, Hiszpanii i Tahitii w języku angielskim. Na zajęciach uczyliśmy się o ich kulturze i tradycji krajów, z których pochodzą.

Czytaj więcej...

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2023 SP 35.