ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ

NASI UCZNIOWIE W PROJEKCIE "CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO"  CMI

Uczniowie klas czwartych uczestniczyli  w roku szkolnym 2020/21  w projekcie CMI  (Centrum Mistrzostwa Informatycznego), którego partnerem wiodącym jest Politechnika Łódzka oraz Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Celem  projektu jest zapoznanie dzieci z zagadnieniami algorytmiki, robotyki i programowania  oraz aktywizacja uczniów uzdolnionych informatycznie. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się o roboty – „Makeblock”  i gry do nauki programowania „Scottie Go!”.

PROJEKT CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO CMI

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego CMI 
Celem projektu jest  aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

W naszej szkole  projekt  realizowany jest w klasach 4 na kółkach informatycznych (4a - Anna Noworzyn,  4b - Marta Gibas).

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 35
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adeli Korczyńskiej
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice
tel. 32 252-62-92,   e-mail: sp35@interia.eu
Znajdź nas MAPA

Ważne linki

 Prosto do naszej strony poprzez QRcode:
 

© 2023 SP 35.